Lider Nedir?

Lider, çevrelerindekilere önderlik ederek doğru yolu gösterir. Herkese ilham kaynağı olabilecek bir vizyon katarlar. Yalnızca bu yolu gösterip bırakmak değildir liderlik, idarecilik yeteneklerini kullanarak bu yol doğrultusunda çevrelerindeki insanları doğru noktaya götürebilmelidir.

Kişilik Yapısı

  • Her zaman ön plan da değil gerektiği zaman arka planda da bulunabilen.
  • Sorgulama yeteneğine sahip ve sabırlı.
  • Değişimi kendisi oluşturan.
  • Prensipleri doğrultusunda hareket eden.
  • Yenilikçi ve geliştirici özelliklere sahip.
  • Birey merkezli ve güveni özendirici niteliklere sahip.

    Ve bu tür kişilik yapısına sahip olan bireylerdir.

Vizyon Yaratan

Lider, ortaya hem gerçekçi hem de hayata geçirilebilir vizyonlar ortaya sunar. Vizyon doğrultusunda önce var olan işin gidişatı ve öncelikleri belirlenir, daha sonra ilerleme ve hedefler karşılaştırılarak başarı oranı tespit edilir.

İlham Kaynağı Olan

Ortaya koyduğu vizyonu insanların gerçekleştirebilmesi için gerekli motivasyonu ve ilham kaynağını sağlar. Örneğin yeni bir projeye başladığınızda çok isteklisinizdir, dolayısıyla yaydığınız coşku ile insanların desteğini kazanırsınız. Fakat karışınıza çıkan problemler ve sorunlar ile projeye olan ilgi ve isteğiniz gitgide azalmaya başlar. Bu da insanları ters etkiler. Liderler bu tür durumları farkında olarak canını dişine takarak çalışır. vizyonlarını bireylerin amaçları, hedefleri ve hayalleriyle uyumlu hale getirirler.

Yönetim Becerileri

Liderler, vizyonlarını gerçekleştirebilecek çalışmaları yönetebilme yetisine sahip olmalıdır. Oluşan değişiklikleri ustalıkla yönetebilmelidirler. En gerekli değişiklikleri yapmak için hangi insanların desteğini nasıl kazanacaklarını da bilmelidirler.

İyi Bir Ekip Kurmak

Ekip dinamiklerini tam anlamıyla anlayan bir lider, ekibin her bir bireyinin söz konusu olan vizyona ulaşmak için gerekli beceri ve niteliklere sahip olmasını sağlar. Bunun içinse ekip üyelerine sürekli geri bildirimlerde bulunur. Onların düşünceleri ve fikirlerini dinler ve hem bireysel açıdan hem de ekip açısından performansını arttırmak için gerekli yönlendirmeleri sağlar.

Sonuç

Temel olarak lider, bir rota belirler ve herkesi doğru yöne götürebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bu doğrultu üzerinde insanlara ilham kaynağı olan bir vizyon ortaya sunar. Ardından ekip üyelerini bu vizyonu hayata geçirmelerini sağlamak için motive eder. Hem doğrudan hem de dolaylı yolla vizyonun gerçekleştirilme sürecini yönetir, ekibini daha da geliştirmek için en doğru kararları vermeye özen gösterir. Ayrıca ekip üyelerini birebir olarak dinler ve dinlediklerini değerlendirir.

Bu yazımız bu kadardı umarım başarılı bir lider olma yolunda size yol gösterir (:

Bunlara da Bir bakın:

Etkili İletişim Kurmak!
Pozitif Olmak!

Bir Cevap Yazın