Empati Nedir?

Empati veya eşduyum, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir. Kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da kullanılır.

Bebekler üzerinde yapılan incelemelere göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmakla birlikte, uygun şartlarda hızla kaybedilebilen bir yetenektir. Empati yeteneğini sonradan kazanabilmenin yolu: açık uçlu sorular sormak, yavaş hareket etmek ve yorumda bulunmak, hızlı yargılara varmaktan kaçınmak, kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak, geçmişten ders almak, olayları akışına bırakmak ve kendimiz ve karşımızdakilerin davranışları için belli sınırlar oluşturmaktır.

Olumlu amaçlar için kullanıldığında iş birliği, üretkenlik, refah ve mutluluğu arttıran bu yetenek, kötü amaçlar için kullanıldığında manipülasyonculuk şeklini alır.

Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir. İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla yok olur. Aile içi empati ise aile bireylerinin karşısındaki insanı kendi yerine koymasıdır. Bu sayede bireyler karşındakinin ne tepki vereceğini bilir ve ona göre davranır.

1- Empatinin tam olarak gerçekleşmesinin üç kuralı vardır;Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakmak,

2- Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek,

3- O kişiyi anladığını ona ifade etmek.

Parapsikolojide Empati

Empati, birbirlerine manevi bakımdan sıkıca bağlı iki canlı arasında, duygu ve ruhsal hallerin aktarılması fenomenine ve bu psişik irtibata Parapsikoloji’de verilen addır. Kimilerince telepatik bir irtibat biçimi sayılmaktaysa da,telepatiden farkı, tanımından da anlaşılacağı gibi, empatide düşünce ve imaj aktarımının olmamasıdır.

Örneğin aralarında empati bulunan iki kişiden biri bir bedensel rahatsızlıktan acı çektiğinde diğer empatın da bedeninin aynı bölgesinde acı duyduğu görülmüştür. Gözlem ve deneyler bunun anne ile çocuklar arasında ve ikizler arasında daha sık gerçekleştiğini göstermiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, bu halin, özellikle ebeveyn ile yavrular arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Örneğin, bir deneyde, yavrularından kilometrelerce uzağa götürülen bir anne tavşanın, yavruları öldürüldüğünde acı acı bağırdığı görülmüştür. Terim, Latince’deki “iç,içine,içinde” anlamına gelen “em” öneki ile Grekçe’deki “duygu, acı, ıstırap, algılama” anlamına gelen “patheia” sözcüğünden türetilmiştir.

Empati Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Birbirinin gözünden bakmak

Empati yapmanın bir dizi farklı faydası bulunmaktadır. Ve bunlardan en önemlisi doğru bir şekilde iletişim kurabilmektir. Doğru iletişim kurmak da kişiye her bakımdan olumlu katkı sağlayacak bir beceridir. İş hayatındaki başarısından tutun da özel hayatındaki ilişkilerine ve sosyal çevresine varana kadar her alanda insanın hayatını kolaylaştıracak empati, hem birey hem de toplumlar arasında huzur, refah ve mutluluğun anahtarlarından biri niteliğindedir.

İsterseniz, birkaç örnekle empatinin ne gibi faydaları olduğunu daha net anlayalım. Mesela; bir yönetici olduğunuzu ve iş hayatınızda neredeyse hiç empati yapmadığınızı farz edin. Çalışanlarınızın isteklerini ne kadar iyi anlayabilirdiniz? Ya da müşterilerinize ne kadar doğru cevaplar verebilirdiniz? Anlayışlı olmanız gereken yerlerde tam zıttı yönde davranarak ne kadar başarılı, ne kadar sevilip sayılan bir yönetici olabilirdiniz? Evet, ne demek istediğimi anladınız mı?

Eşduyum Yapmanın Zararları Nelerdir?

Eşduyum yapmanın zararları deyince aklınıza bir şey geliyor mu? Ama bir dakika, bu kadar olumlu ve gerekli bir şey, insana nasıl zarar verebilir ki? Biliyorum, şu anda benzeri düşünceler içerisindesiniz ama eşduyum yapmanın zararlarından kastımın ne olduğunu söyleyene kadar bekleyin derim. Çünkü burada demek istediğim asıl şey; eşduyum yapmanın değil fazla eşyudum yapmanın ya da olayı abartmanın kişiye zarar verebildiği! Daha açık bir ifadeyle; eşduyum uç noktalara eriştiğinde zararlı hale gelebiliyor çünkü kişi kendini karşı tarafın yerine koyma olayında aşırıya kaçıyor. Ve her durumda olduğu gibi burada da fazlalık zarar haline geliyor.

Mesela; eşduyum yeteneği fazlasıyla gelişmiş olan bir yönetici düşünün. Kendini çalışanlarının yerine koyduğu için olmayacak şeyleri bile anlayışla karşılayan ve çalışanın sorunlarını çözmeye odaklanmış bir yönetici. İşte böyle bir yönetici zaman içinde suistimal edilir ve işleyiş bozulur.

Liderin Özellikleri Nelerdir?

Neden Lider Olmalısın?

2 Comments

Bir Cevap Yazın